Budowa

Budowa

Zanim rozpocznie się budowę domu drewnianego trzeba dopełnić kilku formalności w urzędach, z których najistotniejsze jest pozwolenie na budowę. Żeby uzyskać ten dokument konieczne jest zamówienie w biurze architektonicznym projektu domu. Warto wybierać do tego architektów doświadczonych w projektowaniu domów drewnianych, albowiem pod względem konstrukcyjnym zdecydowanie różnią się one od domów tradycyjnych murowanych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę można rozpoczynać roboty budowlane – oczywiście będzie do tego konieczna odpowiednia firma, ponieważ takiego domu raczej nie uda się w całości wybudować systemem gospodarczym.

Tutaj niezbędne jest doświadczenie w montowaniu tego rodzaju budynków. Fundamenty domu drewnianego niczym nie różnią się od tych stosowanych w domach murowanych. Różnice zaczynają się dopiero przy wznoszeniu ścian i stropów. W tym przypadku konstrukcja budynku to drewniany szkielet wypełniony warstwą izolacyjną i obłożony odpowiednim materiałem wykończeniowym. Stropy i schody w budynku również wykonane są z drewna – nie ma tutaj możliwości zastosowania płyty żelbetowej. Więźba dachowa budynku drewnianego, podobnie jak było to w przypadku fundamentów, niczym nie różni się od więźby stosowanej w domu murowanym. Na pokrycie dachu również można zastosować dowolny z materiałów używanych do tego celu. Najważniejszym elementem w domu szkieletowym jest drewno konstrukcyjne, z którego powstaje szkielet budynku. Nie można tutaj zastosować drewna mokrego, jakie często jest używane na więźby dachowe.

Drewno takie musi być odpowiednio wysuszone, tak aby jego wilgotność nie przekraczała kilkunastu procent. Tylko wtedy jest pewność, że spełni idealnie swoją rolę, tj. będzie miało odpowiednią wytrzymałość. W przypadku, gdy podczas budowy szkielet zostanie zalany przez deszcz (co zdarza się całkiem często), konieczne staje się wysuszenie budynku przed montażem izolacji i warstw osłaniających ściany.

Artykuł dzięki: